Change People and Places

Change People and Places, is de titel van mijn fotoproject over het leven in Zuid-Afrika. Het toont een beeld van de veranderingen die er de laatste jaren plaatsvinden. Ik heb ervoor gekozen te fotograferen op plekken waar heden en verleden samenkomen, waar mensen hun alledaagse leven proberen te leiden in de dynamiek van het huidige Zuid-Afrika.

Kaapstad

Na mijn bezoek aan Zuid-Afrika in 2018, heb ik besloten om in 2019 terug te gaan naar Kaapstad om een serie foto’s te maken over het leven in deze fascinerende stad. Dit heeft geresulteerd in twee onderwerpen:

Het eerste District Six “Holy Cross” wil een beeld geven van een dag uit het leven van een groep leerlingen op de “Holy Cross RC Primary School”. We zien hoe groep 1 (de zevenjarigen) op 14 november 2019 onder de liefdevolle, edoch duidelijke leiding van Juf Leukes werkt, speelt en bidt.

District Six is de naam van een in het centrum van Kaapstad gelegen wijk. Het heeft een tragische geschiedenis. Men denkt bij het horen van District Six aan de zogenaamde “forced removals” -gedwongen verhuizingen- van meer dan 60.000 inwoners in de jaren ’70, de hoogtijdagen van de Apartheid en tegelijk een zwarte pagina in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Het grondgebied van District Six is tot op de dag van vandaag grotendeels onbebouwd gebleven na de grootscheepse vernietiging van de toenmalige woningen door het Apartheidsbewind. Alleen de kerken en scholen van District Six zijn gespaard gebleven.

Het tweede Woodstock “The Hospital” wil een beeld geven van het leven van ruim 900 mensen die in een leegstaand ziekenhuis een onderkomen hebben gevonden. De bewoners hebben de ziekenhuiszalen en de overige ruimtes zelf verbouwd tot woonruimte. Iedereen draagt bij aan de kosten van water en elektriciteit. Alle andere zaken, zoals onderhoud, regelt men met elkaar. Er is een levendige gemeenschap ontstaan van mensen die -ondanks alle problemen die ze ervaren- met elkaar een prettig bestaan hebben opgebouwd. In Woodstock, een aan de rand van Kaapstad gelegen stadsbuurt, vinden de laatste tijd veel veranderingen plaats. Er komt veel -op de welvarenden- gerichte horeca en winkelgelegenheid bij. Tegelijkertijd kampt de wijk met een hoge werkloosheid en stijgende huizenprijzen.

Dit proces van gentrificatie van Woodstock (een proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied) zorgt voor levendigheid met soms ruwe kanten.

Motivatie

Mijn motivatie voor dit fotoproject (waarvan deze series een onderdeel vormen) is het plezier, de trots, de kracht en de waardigheid die er in mensen schuilt en waarvan ze mij deelgenoot maken. Men heeft mij gevraagd om door middel van mijn foto’s hun verhaal te vertellen.

Powered by SmugMug Owner Log In